New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

Adjektivdeklination : Chia đuôi tính từ ở trong tiếng Đức

1. Adjektivdeklination Khi tính từ đứng trước danh từ thì buộc phải chia đuôi tính từ (tính từ đóng vai trò bổ nghĩa cho nó) VD: eine schöne Katze, blaue Augen, das kleine, das chenesische Mädchen,… Khi chia đuôi tính từ cần xác định 2 thành phần: Xác định quán từ đứng trước tính từ. […]