New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

Artikel: Quán từ trong tiếng Đức

Một danh từ trong tiếng Đức rất hiếm khi đứng một mình (ngoại trừ: Nullartikel). Danh từ hầu như luôn luôn đi kèm với quán từ (Artikel). Thông qua Artikel, chúng ta có thể biết được giống của danh từ (maskulin, feminin, neutral) và biến cách của chúng (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv). Các loại quán từ trong tiếng Đức, gồm: […]