Tiếp nhận quyền công dân Đức là một trong những câu hỏi hàng đầu mà ad nhận được vì vậy ad đã quyết định tóm tắt thông tin cho những người sẵn sàng bắt đầu.
Bộ Ngoại giao Đức thông báo trên trang web của mình rằng luật quốc tịch của Đức tương đối phức tạp.
Trở thành người Đức có lẽ sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền công dân hiện tại của bạn, nhưng bạn có thể lựa chọn trở thành thường trú dân.
CÓ QUYỀN CÔNG DÂN ĐỨC CÓ NGHĨA LÀ GÌ?
Khi bạn chỉ sống ở Đức với tư cách là thường trú dân, bạn không đủ quyền lợi như là công dân Đức. Đó là lý do tại sao rất nhiều thường trú dân của Đức tìm cách có được quyền công dân.
Có quốc tịch Đức mang lại cho bạn quyền và tự do mà những người không phải là công dân không có. Bạn sẽ có những quyền lỡi như một công dân Đức:
 • Quyền bầu cử
 • Quyền di chuyển tự do
 • Quyền hội họp và lập hội
 • Quyền bảo vệ lãnh sự
 • Truy cập không hạn chế để tìm việc ở Đức
 • Quyền trở thành công chức, v.v.
Bên cạnh các quyền theo hiến pháp Đức, bạn cũng sẽ có các nghĩa vụ và nghĩa vụ mà mỗi công dân Đức có. Điều này bao gồm sự hòa nhập trong xã hội, tôn trọng và tuân thủ tất cả các luật pháp, và thậm chí cả nghĩa vụ quân sự của Đức.
CÁC CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN
Trở thành một công dân Đức là không thể trong mọi trường hợp. Có ba trường hợp chung có thể dẫn đến việc bạn có quốc tịch Đức.
 • Nhận quyền công dân bằng cách nhập tịch đồng nghĩa với việc bạn đã đáp ứng một số yêu cầu nhất định mà chính phủ Đức đã đặt ra và bạn đủ điều kiện để đăng ký quốc tịch Đức.
 • Một trường hợp khác bạn có quốc tịch Đức nếu bạn là con cái của công dân Đức. Điều này chỉ bao gồm cha mẹ ruột của bạn và không có người thân khác.
 • Hoặc bạn được sinh ra trong biên giới của Đức.
Tất cả những người ngoại trừ EU, EEA hoặc công dân Thụy Sĩ, phải đáp ứng các yêu cầu và thuộc một trong các loại này để có được quốc tịch Đức.
Mặc dù ba trường hợp này khá đơn giản, mỗi trường hợp có các quy tắc và quy định riêng.
NHẬP TỊCH ĐỨC
Nhập tịch Đức có nghĩa là sau một thời gian nhất định sống ở Đức với tư cách thường trú nhân, bạn nộp đơn xin trở thành công dân. Có nhiều hạn chế và yêu cầu để có được quốc tịch, vì vậy không phải ai cũng có thể có được.
YÊU CẦU ĐỂ NHẬP ĐỨC
Các yêu cầu mà bạn cần phải thực hiện để đủ điều kiện nhập tịch như sau:
 • Bạn phải sống ở Đức theo giấy phép cư trú ít nhất 8 năm
 • Bạn phải sống ở Đức theo giấy phép cư trú trong 7 năm và tham gia khóa học văn hoá (điều này trở thành 6 năm)
 • Bạn phải chứng minh trình độ tiếng Đức ít nhất là B1
 • Bạn phải có khả năng tài chính để hỗ trợ bản thân và gia đình mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ nhà nước
 • Bạn phải là một công dân tuân thủ pháp luật, không có tiền án tiền sự
 • Bạn phải vượt qua bài kiểm tra quốc tịch
 • Bạn phải từ bỏ mọi quyền công dân trước đó của nước sở tại
Hồ sơ cư trú của bạn trong hệ thống chính phủ. Để ổn định tài chính, bạn có thể gửi báo cáo ngân hàng và các tài liệu khác, trong đó nêu rõ tình hình tài chính của bạn. Ngoài ra, bạn phải từ bỏ tất cả các quyền công dân trước đây, trừ khi quốc gia khác không cho phép hoặc không thể từ bỏ. Đây là trường hợp với nhiều quốc gia có xung đột, chẳng hạn như Syria.
Một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong trường hợp này, mà bạn phải chứng minh thông qua kiểm tra là trình độ ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chứng minh rằng bạn biết tiếng Đức đến cấp độ B1 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bằng cách cung cấp bất kỳ tài liệu nào sau đây:
 • Chứng chỉ tiếng Đức như tiếng Đức Zertifikat
 • Một chứng nhận mà bạn đã đạt được thông qua một khóa học tích hợp (văn hoá, luật pháp, cuộc sống, lịch sử,…), chẳng hạn như Thử nghiệm DTZ – tiếng Đức dành cho người nhập cư.
 • Giấy chứng nhận chứng minh bạn đã hoàn thành một trường trung học Đức
 • Bằng chứng tuyển sinh tại một trường trung học phổ thông Đức
 • Giấy chứng nhận chứng minh bạn đã hoàn thành ít nhất 4 năm học bằng tiếng Đức với điểm trúng tuyển
 • Bằng chứng hoàn thành bằng cấp giáo dục đại học bằng tiếng Đức
Nếu bạn không có bất kỳ tài liệu nào chứng minh trình độ ngôn ngữ của bạn, bạn có thể hoàn thành bài kiểm tra ngôn ngữ của chính phủ do cơ quan công dân của bạn quản lý. Dù bằng cách nào, bạn phải biết tiếng Đức để đủ điều kiện nhập tịch.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ XIN NHẬP TỊCH ĐỨC
Nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập tịch, bạn có thể bắt đầu quy trình nộp đơn của mình. Tất cả những người trên 16 tuổi bắt buộc phải nộp đơn. Cha mẹ và người giám hộ hợp pháp của trẻ em dưới 16 tuổi thực hiện cho họ. Các bước để nộp đơn xin nhập tịch như sau:
 1. Lấy một mẫu đơn

Vì Đức là một quốc gia lớn, mỗi tiểu bang và địa điểm đều có văn phòng nhập cư để nộp đơn xin nhập tịch. Để bắt đầu quá trình, bạn phải lấy một mẫu đơn xin nhập tịch từ một trong những nơi sau:
 • Cơ quan di trú địa phương
 • Nếu bạn sống ở khu vực thành thị, hãy đến hội đồng thành phố
 • Nếu bạn sống ở một quận của Đức, hãy đến văn phòng quận
 • Hội đồng thị trấn hoặc bất kỳ chính quyền địa phương nào khác
 • Điền vào mẫu đơn và bắt đầu biên dịch một tệp với tất cả các tài liệu.
2. Vượt qua kỳ thi quốc tịch Đức
Để chứng minh rằng bạn đã sẵn sàng để có được quốc tịch Đức, bạn phải vượt qua bài kiểm tra quốc tịch. Bài kiểm tra này bao gồm 33 câu hỏi trắc nghiệm về cuộc sống, xã hội, quy tắc và luật pháp của Đức, cũng như các câu hỏi dành riêng cho nơi bạn sống. Bài kiểm tra mất một giờ và bạn phải trả lời đúng ít nhất 17 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra. Khi bạn vượt qua bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được chứng nhận nhập tịch, bạn có thể thêm vào tệp tài liệu của mình.
Để chuẩn bị cho bài kiểm tra, bạn có thể tham gia khóa tổng hợp, áp dụng kiểm tra thực hành của Văn phòng Liên bang cho Người di cư và Người tị nạn hoặc chỉ cần đọc thêm thông tin về cuộc sống và pháp luật của Đức.
Bài kiểm tra quốc tịch Đức có giá 25 EUR và văn phòng nhập tịch địa phương trong khu vực của bạn có thể cho bạn biết trung tâm kiểm tra gần nhất của bạn ở đâu để bạn có thể đăng ký. Bạn cần mang theo phiếu dự thi.
Bạn có thể được miễn kiểm tra nhập tịch nếu bạn thuộc bất kỳ nhóm nào trong số này:
 • Bạn không thể làm bài kiểm tra do tuổi già, bệnh tật hoặc khuyết tật
 • Bạn dưới 16 tuổi
 • Bạn có bằng cấp cao hơn từ một trường đại học Đức về chính trị, luật hoặc khoa học xã hội
3. Trả lệ phí nhập tịch
Cũng có một số khoản phí nhất định liên quan đến việc nộp đơn xin quốc tịch Đức thông qua nhập tịch. Đây là những khoản phí bạn phải trả:
 • Mẫu đơn xin 255 Euro cho người lớn
 • Mẫu đơn xin 51 Euro cho trẻ em dưới 16 tuổi
 • Xét nghiệm nhập tịch / Quốc tịch 25 Euro
 • Giấy chứng nhận quốc tịch cho 25 Euro
4. Gửi tất cả các tài liệu
Mang theo các tài liệu chứng minh bạn đáp ứng các yêu cầu nhập tịch, mẫu đơn của bạn, biên lai mà bạn đã trả tất cả các khoản phí và giấy chứng nhận nhập tịch của bạn cho văn phòng nơi bạn đã lấy mẫu đơn. Các cảnh sát sẽ thông qua trường hợp của bạn và nếu được chấp thuận, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận quốc tịch. Giấy chứng nhận hiện chứng minh rằng bạn là công dân Đức và không chỉ là thường trú nhân.
KẾT HÔN
Những người đủ điều kiện nhập tịch không chỉ là những người đã có hộ khẩu thường trú tại Đức trong một thời gian nhất định. Nếu bạn kết hôn với một công dân Đức, bạn cũng có thể có được quyền công dân bằng cách nộp đơn xin nhập tịch.
Công dân nước ngoài đã kết hôn với một công dân Đức vẫn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập tịch và vượt qua bài kiểm tra. Tuy nhiên, họ cũng nên đáp ứng các yêu cầu kết hôn. Điều này có nghĩa là người phối ngẫu quốc tịch nước ngoài không thể nộp đơn xin nhập tịch trừ khi, cặp đôi đã kết hôn ít nhất hai năm và sống ở Đức ít nhất ba năm.
DÒNG HỌ VÀ THÂN THÍCH
Điều này có nghĩa là bạn có ít nhất một cha mẹ người Đức và nó không tính đến việc bạn sinh ra ở Đức hay không. Bạn có quốc tịch Đức nếu cha mẹ bạn đăng ký bạn với chính quyền Đức tại quốc gia bạn sinh ra trước khi bạn tròn một tuổi. Nếu cha mẹ bạn có quốc tịch khác nhau, bạn có quốc tịch Đức; tuy nhiên, trong độ tuổi từ 18 đến 23 tuổi, bạn sẽ có 5 năm để quyết định quốc tịch nào bạn muốn giữ lại.
Ngoài ra, nếu bố mẹ bạn đã ly hôn, thì bạn chỉ có thể có quốc tịch Đức khi bố mẹ của bạn nhận ra bạn là con hợp pháp của họ theo các quy tắc của luật pháp Đức.
Bạn không thể có quốc tịch Đức nếu bạn sinh ra ở nước ngoài và cha mẹ người Đức của bạn cũng được sinh ra ở nước ngoài sau ngày 1 tháng 1 năm 2000. Quy tắc này chỉ có thể được chấp nhân nếu bạn là đứa trẻ sẽ trở nên không quốc tịch, nếu chính phủ Đức không chấp nhận bạn và cho bạn quốc tịch Đức. Ngoài ra, bạn không thể yêu cầu quyền công dân Đức thông qua bất kỳ tổ tiên nào khác ngoại trừ cha mẹ của bạn, bao gồm cả quốc tịch Đức thông qua ông bà.
Một trường hợp khác mà bạn có thể có quốc tịch Đức thông qua tổ tiên là nếu bạn được công dân Đức nhận nuôi khi còn nhỏ dưới 18 tuổi.
QUỐC TỊCH TỪ KHI SINH RA
Nếu bạn không có cha mẹ người Đức, nhưng được sinh ra trong biên giới của Đức, bạn đủ điều kiện để có quyền công dân. Bạn có thể có được quyền công dân này với các điều kiện sau:
 • Nếu ít nhất một trong ba mẹ bạn đã sống ở Đức ít nhất 8 năm trước khi sinh đứa trẻ.
 • Nếu tại thời điểm đứa trẻ được sinh ra, một trong những cha mẹ có giấy phép cư trú vĩnh viễn
 • Để có được quyền công dân này, một lần nữa đứa trẻ sẽ phải chọn quyền công dân của cha mẹ hoặc quyền công dân của Đức trong độ tuổi từ 18 đến 23 tuổi. Đứa trẻ phải từ bỏ quốc tịch của cha mẹ để có được một người Đức, hoặc nộp đơn xin quốc tịch kép.
 • Chỉ những đứa trẻ được sinh ra sau ngày 2 tháng 2 năm 1990 mới có quyền có được quyền công dân này.
Để trở thành công dân Đức và thừa hưởng những quyền lợi hợp pháp bạn phải trải qua cả một quá trình để trở thành thường trú dân và nhập tịch. Nhưng bằng cách nào đi nữa ad chắc chắn rằng bạn cũng phải tự chuẩn bị thật tốt cho mình hành trang ngôn ngữ khi mình có kế hoạch sinh sống và làm việc lâu dài tại Đức. Hãy đến với #IECS sẽ giúp bạn chinh phục ước mơ và cùng bạn bước tiếp bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục nước Đức nhé!!
Trước khi bắt đầu học tiếng Đức #IECS sẽ giúp các bạn nên vạch ra cho mình một lộ trình sẵn là bao lâu mình sẽ đạt được mục tiêu.
Bài viết này thuộc bản quyền của Tổ Chức Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế IECS. Sao chép dưới mọi hình thức xin vui lòng dẫn nguồn và links.
Tổ chức Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế IECS – Chuyên tư vấn Du Học Nghề Điều Dưỡng tại Đức
48 Nguyễn Xuân Khoát, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM
Hotline: 0286 2873221