New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

Beethoven nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức

Ludwig van Beethoven là ai? Ludwig van Beethoven (1770-1827) là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại và có ảnh hưởng nhất vào truyền thống âm nhạc nghệ thuật phương Tây. Ông là một người có tính cách đột phá và sự cảm thụ tuyệt vời từ tất cả các giác quan. Ông chuyển đổi âm […]