New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

Imperativ: Câu mệnh lệnh trong tiếng Đức

Khi muốn ra lệnh hay yêu cầu cho người nào đó, chúng ta sẽ dùng cấu trúc mệnh lệnh cách – Imperativ. Vậy cấu trúc của câu mệnh lệnh là như thế nào? Cách sử dụng ra sao? Có trường hợp nào cần lưu ý hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu ở bài viết […]