New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

Kinh nghiệm mua nhà ở Đức

Người Việt ta hay nói an cư thì mới lập nghiệp. Vậy liệu khi đã sinh sống lâu dài ở Đức rồi thì câu nói đó còn có ý nghĩa và đúng trên đất nước Đức hay không? Nhiều người sang Đức học tập rồi làm việc, có ý định sống ở Đức lâu dài […]