New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

Bạn có biết những nước nào nói tiếng Đức?

Đức không phải là quốc gia duy nhất mà có người nói tiếng Đức trên thế giới. Thực tế thì những quốc gia nào nói tiếng Đức? Trên thế giới hiện nay có tới 7 quốc gia, nơi mà tiếng Đức là ngôn ngữ chính thức hoặc hoặc có thể là duy nhất của họ. […]