New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

Mối quan hệ Đức và Việt Nam

Ở Châu Âu, Đức là một trong những quốc gia có quan hệ ngoại giao vô cùng quan trọng đối với Việt Nam. Mối quan hệ này đã được thiết lập từ năm 1975 giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức) và trước đó là Việt Nam với Cộng hòa Dân […]