New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

Muốn vừa học vừa làm ở Đức thì như thế nào?

Vừa học vừa làm ở Đức thì như thế nào? Kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2020, chính phủ Đức đã ban hành chính sách nhập cư mới (German Skilled Immigration Act / Deutsche Zuwanderungsgesetz) có lợi cho nhóm lao động đến từ các quốc gia không nằm trong liên minh Châu Âu, trong […]