ĐỐI TÁC TUYỂN SINH

 • Vị trí tuyển dụng
 • Trưởng phòng tuyển sinh (đang cập nhật)
 • Trưởng phòng tuyển sinh (đang cập nhật)
 • Nơi làm việc
 • Toàn Quốc
 • Toàn Quốc
 • Hạn nộp hồ sơ
 • 29/12/2022
 • 29/12/2022
 • Vị trí tuyển dụng
 • Trưởng phòng tuyển sinh (đang cập nhật)
 • Trưởng phòng tuyển sinh (đang cập nhật)
 • Nơi làm việc
 • Toàn Quốc
 • Toàn Quốc

KHỐI ĐÀO TẠO

 • Nơi làm việc
 • Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ
 • 29/7/2022
 • 29/7/2022
 • 29/7/2022
 • Nơi làm việc
 • Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội

KHỐI THỰC TẬP SINH

 • Nơi làm việc
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ
 • 29/7/2022
 • 29/7/2022
 • Nơi làm việc
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội

KHỐI TRUYỀN THÔNG – MARKETING – IT

 • Nơi làm việc
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hạn nộp hồ sơ
 • 29/7/2022
 • 29/7/2022

KHỐI TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ

 • Nơi làm việc
 • Hà Đông
 • Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ
 • 29/7/2022
 • 29/7/2022