Thể giả định trong tiếng Đức

Präteritum – Thì quá khứ trong tiếng Đức

Präteritum là một trong 3 thì quá khứ của tiếng Đức (cùng với Perfekt và Plusquamperfekt).

1. Präteritum khác Perfekt ở điểm nào?

Có 2 sự khác biệt lớn nhất giữa Präteritum và Perfekt:

  • Präteritum diễn tả các hành động và sự kiện diễn ra trong quá khứ, đã kết thúc và không ảnh hưởng đến hiện tại. Trong khi đó, Perfekt ngoài việc CŨNG diễn tả các hành động và sự kiện diễn ra trong quá khứ, đã kết thúc và không ảnh hưởng đến hiện tại, nó CÒN có thể diễn tả các hành động và sự kiện diễn ra trong quá khứ nhưng vẫn còn có ảnh hưởng đến hiện tại.

Do đó Perfekt có thể thay thế cho Präteritum trong mọi trường hợp nhưng Präteritum không phải lúc nào cũng có thể thay thế Perfekt.

Perfekt: Ich bin noch müde, denn ich habe vor einer Stunde einen Holztisch gebaut.

=> Tôi vẫn còn mệt, vì cách đây 1 tiếng tôi vừa đóng 1 cái bàn bằng gỗ -> Đúng: Dùng Perfekt, vì hành động đóng cái bàn đã kết thúc, nhưng nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại. Nó làm cho cơ thể của tôi vẫn cảm thấy mệt.

Präteritum: Ich bin noch müde, denn ich baute vor einer Stunde einen Holztisch

=> Tôi vẫn còn mệt, vì cách đây 1 tiếng tôi vừa đóng 1 cái bàn bằng gỗ -> Sai: Vì nếu dùng Präteritum thì hành động đóng cái bàn xem như đã kết thúc và không có bất kỳ tác động nào đến hiện tại nữa. Nó không thể làm cho tôi mệt như vậy.

  • Präteritum chủ yếu dùng trong văn viết (văn học, báo chí, thư từ mang tính chính thống, thông báo..).

Còn trong giao tiếp hay văn nói hoặc các email, thư từ mang tính cá nhân bạn sẽ dùng thì Perfekt chủ yếu.

Tuy nhiên, có ngoại lệ với các động từ sein, haben và các Modalverben: können, sollen… gần như bạn sẽ luôn sử dụng Präteritum của những động từ này bất kể viết hay nói.

Bảng thời gian ứng với các thì trong tiếng đức

2. Chia động từ ở thì Präteritum

a. Động từ yếu

Động từ yếu là những động từ thông thường có nguyên âm ở Verbstamm không bị biến đổi.

  • Các động từ yếu có cách chia như sau:

Verbstamm    +    Präteritumendung

Động từ yếu ở thì Präteritum

  • Các động từ thường có đuôi Verbstamm kết thúc bằng t (arbeiten), d (baden), m (atmen) hoặc n (rechnen) thì thêm “e” vào giữa VerbstammPräteritumendung

Động từ thường ở thì Präteritum

b. Động từ mạnh và động từ bổ trợ

Động từ mạnh và động từ bổ trợ (sein, haben werden)là những động từ bất quy tắc. Nó biến đổi không theo bất kỳ một quy tắc nào cả. Và tất nhiên việc bạn cần làm là học thuộc dang Präteritum của những động từ này. Xem lại bảng động từ mạnh ở đây.

Sau đó lấy dạng Präteritum gốc trong bảng ở trên (ví dụ gab, ging ..) thực hiện theo quy tắc:

Präteritum gốc + thêm –st cho ngôi du, thêm –t cho ngôi ihr và thêm –en cho ngôi wir/sie/Sie

Động từ bất quy tắc ở thì Präteritum

Lưu ý: Đối với Präteritum gốc kết thúc bằng đuôi –e (hatte, dachte, … ) thì khi chia ở ngôi wir chỉ cần lấy Präteritum gốc + n (chứ không + en nữa) -> Wir: hatten, dachten, durften

c. Động từ khiếm khuyết (Modalverben)

Các động từ khiếm khuyết chia ở thì Präteritum như sau:

động từ khiếm khuyết chia ở thì Präteritum

* Konjunktiv II của động từ “mögen” ist “möchten“. “Möchten” thay đổi thành wollten ở thì Präteritum.

z.B: Die Kinder durften gestern Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen. (Những đứa trẻ được phép đi xem phim với bạn bè tối qua.)

Viele Schüler wollten bei dem schönen Wetter keine Hausaufgaben machen. (Nhiều sinh viên không muốn làm bài tập về nhà trong thời tiết đẹp.)

Bài tập tham khảo phần Präteritum

Bài viết này thuộc bản quyền của Tổ Chức Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế IECS. Sao chép dưới mọi hình thức xin vui lòng dẫn nguồn và links. 

THAM KHẢO THÊM:

IECSVuatiengduc là công ty chuyên du học nghề Đức và trung tâm tiếng Đức uy tín nhất hiện nay. Với đội ngữ sáng lập đã sinh sống 20 năm tại Đức, chúng tôi hiểu các bạn cần gì và sẽ tìm ra giải pháp cho từng học viên học tiếng Đức chuyên nghiệp.

5/5 - (4 bình chọn)