Hợp tác tuyển điều dưỡng viên giữa Đức Việt

Do nhu cầu thiếu nhân lực trầm trọng về ngành điều dưỡng (đặc biệt là chăm sóc người già) tại Đức, chính phủ Đức đã chính thức hợp tác với Việt Nam trong các chương trình tuyển Điều Dưỡng Viên học tập và lao động tại Đức thông qua bộ lao động ngoài nước (colab).

Bên cạnh đó, hiện nay, chính phủ Đức cũng đã đồng ý cấp visa học tập và làm việc cho ngành Điều Dưỡng hệ 3 năm đối với các học viên có nguyện vọng theo học chương trình nghề này tại CHLB Đức thông qua các dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam.