Tìm hiểu tiền Đức

Thông tin mới nhất cập nhật tăng tiền chứng minh tài chính của đại sứ quán Đức

chứng minh tài chính du học Đức
Kể từ ngày 01/11/2020 Đại sứ quán Đức có một số thay đổi mức chứng minh tài chính du học Đức khi nộp hồ sơ xin thị thực đối với du học sinh như sau:
👉Chứng minh tài chính du học Đức trong thời gian học tiếng Đức (đối với du học nghề) tăng tăng từ 853 lên 861€/ tháng
👉Chứng minh tài chính du học Đức trong thời gian du học nghề Đức (đối với du học nghề) tăng từ 929 lên 939€/ tháng
👉Chứng minh tài chính du học Đức đối với du học Đại học Đức tăng từ 10236€ lên 10332€
Xem thêm thông tin tại: https://vietnam.diplo.de

1. Chứng minh tài chính du học Đức để đảm bảo chi phí sinh hoạt

Khi kiểm tra khả năng đảm bảo chi phí sinh hoạt 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀, phòng Thị thực căn cứ vào mức tiền định hướng được lấy làm cơ sở để tính toán trên toàn liên bang. Số tiền định hướng được đặt ở mức 939 euro /tháng chưa trừ phí tổn.

Trong thủ tục thị thực, mức lương ghi trong hợp đồng đào tạo thực hành sẽ được xét đến trước tiên để đánh giá khả năng đảm bảo chi phí sinh hoạt. Nếu được bên thứ ba chu cấp chỗ ở thì mức tiền định hướng có thể giảm bớt tương ứng số tiền thuê chỗ ở.

Nếu được bên thứ ba chu cấp ăn uống thì mức tiền định hướng có thể giảm bớt cố định 150 Euro. Ngoài ra nếu lương không đủ thì có thể dùng tiền riêng, chẳng hạn tiền trong tài khoản phong tỏa ( 𝒙𝒆𝒎 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒘𝒆𝒃 𝒄𝒖̉𝒂 𝑩𝒐̣̂ 𝑵𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒐 Đ𝒖̛́𝒄), hoặc trong trường hợp riêng biệt có thể dùng giấy cam kết bảo lãnh

𝐍𝐚𝐜𝐡𝐰𝐞𝐢𝐬 𝐮̈𝐛𝐞𝐫 𝐚𝐮𝐬𝐫𝐞𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐛𝐞𝐧𝐬𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫𝐡𝐚𝐥𝐭𝐬𝐬𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠: Zur Prüfung der ausreichenden Lebensunterhaltssicherung 𝐰𝐚̈𝐡𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐫 𝐁𝐞𝐫𝐮𝐟𝐬𝐚𝐮𝐬𝐛𝐢𝐥𝐝𝐮𝐧𝐠 zieht die Visastelle einen bundeseinheitlichen Orientierungsbetrag heran. 𝐃𝐞𝐫 𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐞𝐭𝐫𝐚𝐠 𝐢𝐬𝐭 𝐦𝐢𝐭 𝟗𝟑𝟗,- 𝐄𝐔𝐑 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐭 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐠𝐞𝐥𝐞𝐠𝐭. Als Nachweis im Visumverfahren wird zunächst die Höhe der monatlichen Ausbildungsvergütung laut Ausbildungsvertrag herangezogen. Soweit Logis von Dritten übernommen wird, kann der entsprechende Betrag in Abzug gebracht werden. Soweit Kost von Dritten übernommen wird, können pauschal 150 EUR abgezogen werden. Darüber hinaus sind eventuelle Fehlbeträge durch Eigenmittel z. B. auf einem Sperrkonto (𝑾𝒆𝒃𝒔𝒆𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝑨𝒖𝒔𝒘𝒂̈𝒓𝒕𝒊𝒈𝒆𝒏 𝑨𝒎𝒕𝒔) oder im Einzelfall durch eine Verpflichtungserklärung auszugleichen.

Xem thêm thông tin tại: https://vietnam.diplo.de

du học đức ngành quan hệ quốc tế (9)

2. Trường hợp đặc biệt: Học 1 khóa tiếng Đức trước khi học nghề

Xin lưu ý rằng kể cả khi học một khóa tiếng Đức trước khi học nghề thì khi xin thị thực cũng phải chứng minh được ít nhất có trình độ tiếng Đức bậc A2. Phải nộp những xác nhận sau đây:

  • Thông tin về khóa học tiếng Đức định sang học:
  • Thời gian học, số giờ học và nếu có thể cả nội dung học, học phí, địa điểm học.
  • Chứng minh đã trả tiền học phí. Ngoài việc chứng minh đảm bảo chi phí sinh hoạt nêu ở mục 8, phải chứng minh đảm bảo chi phí sinh hoạt cho thời gian học tiếng với mức ít nhất 861 Euro một tháng.

(Verpflichtungserklärung) để bù đắp số tiền thiếu hụt. 𝐒𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐟𝐚𝐥𝐥: 𝐯𝐨𝐫𝐡𝐞𝐫𝐢𝐠𝐞𝐫 𝐒𝐩𝐫𝐚𝐜𝐡𝐤𝐮𝐫𝐬: Bitte beachten Sie, dass auch bei einem der Ausbildung vorgelagerten Sprachkurs in Deutschland bereits bei Visabeantragung in der Regel Sprachkenntnisse mindestens auf A2-Niveau nachgewiesen werden müssen. Folgende Nachweise sind dazu vorzulegen: -𝐀𝐧𝐠𝐚𝐛𝐞𝐧 zum geplanten 𝐒𝐩𝐫𝐚𝐜𝐡𝐤𝐮𝐫𝐬: Zeitraum, Anzahl der Sprachstunden und ggfs. Lehrinhalten, Kosten des Lehrgangs, Ort des Unterrichts – Nachweis über die 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐫 𝐊𝐮𝐫𝐬𝐠𝐞𝐛𝐮̈𝐡𝐫. Für die Zeit während des Sprachkurses ist die Sicherung des Lebensunterhalts ergänzend zu 8. mit einem Betrag von mindestens 861,- EUR netto pro Monat nachzuweisen.

Xem thêm : Cách mở tài khoản du học Đức Vietinbank

Nguồn: Đại sứ quán

Bài viết này thuộc bản quyền của Tổ Chức Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế IECS. Sao chép dưới mọi hình thức xin vui lòng dẫn nguồn và links. 

THAM KHẢO THÊM:

IECS và Vuatiengduc là công ty chuyên du học nghề Đứctrung tâm tiếng Đức uy tín nhất hiện nay. Với đội ngữ sáng lập đã sinh sống 20 năm tại Đức IECS và Vuatiengduc chúng tôi hiểu các bạn cần gì và sẽ tìm ra giải pháp cho từng học viên học tiếng Đức chuyên nghiệp.

 

5/5 - (2 bình chọn)
Hannah Nguyen